Skärverktyg med miniatyrblad

Denna grupp representeras av skärverktyg med ett fast miniatyrblad. Precision Cutter och Safety Cutter är våra två micro cutters och båda har förvånadsvärd kapacitet att med precision skära papper, plast, gummi etc. Om materialet som skärs är tjockare än 1,5 mm rekommenderar vi Safety Cutter eller Craft cutter.

Skärverktyg med miniatyrblad