US.3

  • Ultralydsensor som leser av valsens diameter.
  • Brukes ofte til banespenningskontroll i åpne sløyfesystemer i kombinasjon med en pneumatisk brems, en kobling eller en motor.
  • Brukes med fordel på arkmaskiner, omrullere og til fremstilling av plastposer.

Beskrivelse

Ultralydsensor som leser av valsens diameter. Brukes ofte til banespenningskontroll i åpne sløyfesystemer i kombinasjon med en pneumatisk brems, en kobling eller en motor. Brukes med fordel på arkmaskiner, omrullere og til fremstilling av plastposer.

us3

Bläddra i PDF