Ledvalsar och breddsträckvalsar

Vi erbjuder Texroll aluminiumvalsar och breddsträcksvalsar ifrån vår samarbetspartner Fait group.

Aluminiumvalsarna finns från 60 mm upp till 250 mm i diameter. De finns tillgängliga med olika axeltappslösningar, ytbeläggningar och dimensioner i enlighet med kundens behov. Valsarna har extruderade aluminiumprofiler med fackverk. Tack vare sin konstruktion är de starka och lättrullade.

Principen med våra breddsträcksvalsar är gummerade skivor som tack vare ett patenterat system kan rotera oberoende och är ställbara (olika lutningar) av operatören för att uppnå effekt på banan. 

Ledvalsar och breddsträckvalsar